ตรวจรับบ้านใหม่ - บ้านไม่เสร็จ ก็เซ็นต์รับก่อนได้ โอนได้เลยครับ(salesman)


ทางโครงการฯแจ้งให้โอนก่อน เดี๋ยวแก้ไข ซ่อมบ้านตามรายการทีหลัง
คือ โอนเงินมาให้เราก่อน เดี๋ยวแก้ให้แน่นอน

แต่จากประสบการณ์ของผู้ซื้อ แน่นอนมาแก้แน่แต่ไม่รู้เมื่อไรจะเสร็จ
คำแนะนำจากผู้เจ็บมาก่อน "อย่าโอนก่อนตรวจรับบ้าน จนเป็นที่พอใจขอเรา"

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น