ตรวจรับบ้านใหม่ - ส่งน้ำไหลลงท่อไม่หมด


มีท่อระบายน้ำแต่น้ำขัง
น้ำขังแม่เพียงน้อยนิดแต่ก็มากพอที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ให้ออกมากัดคนในบ้านนะจ๊ะ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น