ห้องริม รับร้อนเต็ม ๆ


ความรักดุจแสงตะวันแผดเผา ไม่ใช่แระ  ห้องริมที่ผนังโดนแดดร้อนจะตาย  ร้อนแบบอบอ้าวมึน ๆ หัว
ผนังแผ่ความร้อนกว่าจะหมด บางทีปาไปตั้ง 3 ทุ่ม!

ส่วนเสา-คาน ระอุยันเที่ยงคืน 0.0"

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น