ตรวจรับบ้านใหม่ - ตะแกรงกรงไก่กันงูเข้าบ้าน


ข่าวงูโผล่จากโถส้วมมาฉกคนนั่งส้วมเลือดนองพื้น ทำให้ตื่นตัวหาทางป้องกันงูกันสารพัด
และนี่คือ อีก1วิธีกันงูเข้าบ้าน จากทางท่อน้ำทิ้ง มาโผล่ใน้านเรา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น