ตรวจรับบ้านใหม่ - ช่องน้ำล้น ต้องไม่ล้น


เปิดน้ำให้ถึงระดับช่องน้ำล้น เพื่อดูว่าน้ำล้นรึเปล่า

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น