ไม่มีใครทนความเป็นพิษอย่างนี้ในห้องน้ำได้ดอก


เมื่อน้ำยาซักผ้าขาว(NaClO) ผสมเข้ากับ น้ำยาล้างห้องน้ำ(HCl) จะเกิดก๊าซคลอรีน(Cl2) ที่เป็นพิษถึงชีวิตได้ด้วยความไม่ตั้งใจ

สูตรทางเคมี
NaClO + HCl >> Cl2 (ก๊าซคลอรีน) + NaCl + H2O

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น