ตรวจรับบ้านใหม่ - สายไฟใต้ฝ้า


สายไฟไม่ได้ร้อยในท่อ หนูแทะ น้ำหยด อายุสั้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น