ตรวจรับบ้านใหม่ - ใต้หลังคา เก็บงานไม่เรียบร้อย


ใต้หลังคา เป็นจุดซ่อนเล้นอีกจุด ที่มักถูกละเลยได้
เสาเหล็กนี้ ทากันสนิมไม่เรียบร้อย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คู่มือ ตรวจรับบ้านก่อนโอน แบบผู้ไม่รู้ โดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

https://www.yotathai.com/yotanews/manual-homes-inspection

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น