เมื่อเจองูในบ้านเมื่อเจองูมองหน้า ให้เฉยไว้ก่อน แล้วค่อย ๆ ถอยฉากออกมาอย่างช้า ๆ ๆ
การเคลื่อนไหวจะไปกระตุ้นงูให้รู้สึกไม่ปลอดภัย จนถึงขั้นจู่โจมเราได้

ถ้ากลัวว่าเราจะเคลื่อนถอยออกมาช้าไม่พอ ยืนนิ่ง ๆ เลยก็ได้
เมื่องูเขารู้สึกสบายใจปลอดภัย เขาจะไปเอง   (ฟังบรรยายมา)

การจะจับก็ต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยกู้ภัยที่ใกล้บ้านเรา เช่น นิติในหมู่บ้าน, หน่วยดับเพลิง, กู้ภัยท้องถิ่น

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น