เขาเห็นบ้านเราเป็นสถานที่อะไร


เขาคือเกรียน เอ๊ย ไม่ใช่  ตอนเป็นเด็ก ถ้าเราชอบพออะไรบางทีก็ขาดความตระหนักถึงความพอเหมาะพอดี

อาจโดนว่าไม่มีความเกรงใจ  ซึ่งก็ถูกแหล่ะ  กำลังทำอะไรเพลิน ๆ ติดลมก็ทำไปเรื่อย แต่ผิดที่น่ะ ถ้าเป็นบ้านคนอื่น

♥ Line store SuwanPost : https://store.line.me/search/th?q=suwanpost

ความคิดเห็น