สารบัญ ดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม


สารบัญ ดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม


ตอนที่1 เฝ้าตรวจระวังภัย
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man.html
ตอนที่2 รอยร้าวจากการต่อเติมบ้าน ทุบแล้วทุบอีก
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_21.htmlตอนที่3 สนามบ้านทรุด รอบบ้านทรุด
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_22.htmlตอนที่4 ร้าวจนพังเพราะเสาเข็มสั้นเกินไป
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_23.htmlตอนที่5 เสาเข็มบนดินเลนดินอ่อน เสาเดี่ยวบนฐานรากหลุด บ้านร้าวจนพัง
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_24.htmlตอนที่6 รอยร้าวมุมประตู มุมหน้าต่าง
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_27.html


ตอนที่7 รอยร้าวที่กลางคาน เพดาน เสา รับน้ำหนักมากเกินไป
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_28.htmlตอนที่8 รอยร้าวเฉียงอันตราย
http://www.iseehomecomplex.com/2017/03/cracked-building-guide-by-great-man_31.htmlตอนที่9 รอยร้าวอันตรายที่คาน-เสา และรอยร้าวไม่อันตรายที่คาน-เสา
http://www.iseehomecomplex.com/2017/04/cracked-building-guide-by-great-man.htmlตอนที่10 ปูนร้าว หลุดเป็นแผ่น
http://www.iseehomecomplex.com/2017/04/cracked-building-guide-by-great-man_5.html


ตอนที่11 รอยแตกลายงา ลายชามสังคโลก
http://www.iseehomecomplex.com/2017/04/cracked-building-guide-by-great-man_11.htmlตอนที่12 ปูนใหม่กับปูนเก่า เข้ากันไม่ได้
http://www.iseehomecomplex.com/2017/04/cracked-building-guide-by-great-man_18.html


ตอนที่13 รอยร้าวจากความชื้น ดาดฟ้า-กันสาด พัง
http://www.iseehomecomplex.com/2017/04/cracked-building-guide-by-great-man_27.html
www.iseeHOMEcomplex.com

มีอะไรให้แก้ไขเพิ่มเติม บอกได้ครับ

ขอบคุณครับ ^_____^

ความคิดเห็น