โพสต์

คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่13 รอยร้าวจากความชื้น ดาดฟ้า-กันสาด พัง

คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่12 ปูนใหม่กับปูนเก่า เข้ากันไม่ได้

คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่11 รอยแตกลายงา ลายชามสังคโลก

คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่10 ปูนร้าว หลุดเป็นแผ่น

คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่9 รอยร้าวอันตรายที่คาน-เสา และรอยร้าวไม่อันตรายที่คาน-เสา