คู่มือดูรอยร้าวฉบับยอดเยี่ยม ตอนที่7 รอยร้าวที่กลางคาน เพดาน เสา รับน้ำหนักมากเกินไป


ภาพประกอบรอยร้าวตอนที่7
วาดโดยSuwanPost ให้เว็บ www.iseeHOMEcomplex.com

ก็อปปี้ข้อความจาก อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เพิ่มเติมคือ ภาคเสริมและรูปประกอบ
ที่มา : https://www.facebook.com/notes/ยอดเยี่ยม-เทพธรานนท์/รอยร้าวในดวงใจ-7-ร-อ-ย-ร้-า-ว-ก-ล-า-ง-ค-า-น/10150208834817919


รอยร้าวที่กลางคาน มักจะเกิดจากอะไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่

รอยร้าวเป็นสิ่งคู่บ้านคู่อาคาร เพราะแทบจะไม่มีอาคารบ้านเรือนหลังไหน เลยที่จะไม่มีรอยร้าว
แต่รอยร้าวบางอย่างเป็นรอยร้าวที่อาจจะมีอันตรายกับเราได้

เช่น รอยร้าวที่กลางคาน ที่เป็นรอยร้าวอันเกิดขึ้นจากคอนกรีต ไม่ใช่ปูนฉาบที่มีรอย
ร้าวเป็นแนวตั้ง ตั้งฉากกับแนวนอนของคานที่ตรงกลางของคาน หากร้าวมากหน่อย
จะเห็นเป็นรอยร้าวที่ด้านใต้คานจะกว้าง (อ้า) มากกว่าตอนช่วงบนของคาน


อาการ แบบนี้แสดงว่า คานตัวนั้นต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ จึงเกิดการแอ่นตัวลงมาเป็น แนวโค้ง
พอแอ่นตัวก็จะทำให้คอนกรีตแตกแยกออกเป็นรอยที่เห็น

สิ่งที่น่าจะทำแรกสุดก็คือวิ่ง (เบาๆ) ขึ้นไปดูข้างบนว่าตรงบริเวณของคานตัวนั้น เราวางอะไร หนักๆทับเอาไว้หรือไม่
หากวางของหนักเอาไว้ ก็ต้องรีบเอาน้ำหนักนั้นออกโดยเร็ว และคานจะมีโอกาสกลับเข้าที่เดิมได้บ้าง

แต่หากสำรวจแล้ว ไม่มีน้ำหนักอะไรวางไว้ เป็นกรณีพิเศษเลย
ก็แสดงว่าคานตัวนั้นอาจจะรับน้ำหนักของระบบโครงสร้างของ ตัวเองก็ยังไม่ได้
ปัญหาจึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การใช้งานของเรา ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้รู้ต่อไป

ปัญหาการผิดปกติของโครงสร้างนี้ เป็นสาเหตุเริ่มต้นของอาคารวิบัติ
กรุณา อย่านิ่งนอนใจ ต้องปรึกษากับวิศวกรโครงสร้างเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเองครับ********************
ภาคเสริม
********************


คานรับน้ำหนักมากเกินไป
ภาพจาก  failures.wikispaces.com

คานหลักเกิดรอยแตกร้าว ที่จุดรับคานซอย
ภาพจาก  การวิบัติของอาคาร การสำรวจและตรวจสอบอาคาร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
คานร้าวเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกิน
ภาพจาก  การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด


พื้น-เพดานรับน้ำหนักมากเกินไป
ภาพจาก  scgbuildingmaterials.com


รอยร้าวด้านบนของพื้น เมื่อรับน้ำหนักแล้วเกิดการแอ่นตัว
ภาพจาก  การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
รอยร้าวที่พื้นห้อง
ภาพจาก  การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

เสารับน้ำหนักมากเกินไป
ภาพจาก  การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
ภาพจาก  การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาดwww.iseeHOMEcomplex.com

มีอะไรให้แก้ไขเพิ่มเติม บอกได้ครับ

ขอบคุณครับ ^_____^
ความคิดเห็น