บันไดบ้านปลอดภัย ควรมีขนาดเท่าไรแน่?


เรื่องนี้ถูกกำหนดไว้แล้วใน กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543), ส่วนที่ 3 บันไดของอาคาร
>> http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr43-55r-bm.pdf
ค่อย ๆ แยกทีละประโยค

ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
คือพื้นที่ที่วางฝ่าเท้าได้ ไม่ใช่หน้ากว้างทั้งแผ่น
ภาพจาก arden.net.au


ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร
ภาพจาก stairbuilding@YouTube.com


ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
ภาพจาก wikihow.com


ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว เหลือความกว้างไม่ น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
ภาพจาก wikihow.com


พื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
ภาพจาก u-nizwa.net


บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น
ภาพจาก iDesignArch@pinterest.com


ชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
ภาพจาก paleoworking.org


ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันได ถึงส่วนต่ำสุดของอาคาร ที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่ น้อยกว่า 1.90 เมตร
ภาพจาก HomeDSGN@pinterest.com
จะได้ยืนแล้วหัวไม่ติดเพดาน


นี่คือสเปคมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
แต่เราทำยิ่งไปกว่านี้ได้ SAVEกว่า ปลอดภัยกว่า
โดยเฉพาะ บันไดสำหรับผู้สูงอายุ หรือ ตัวเราในวันข้างหน้า

👀 บันไดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เริ่มบกพร่องทางกาย ผู้ป่วยชั่วคราว ผู้พิการ
  http://www.iseehomecomplex.com/2016/12/stairs-for-older.html
หมายเหตุ
บ้านญาติผมเป็นตึกแถว บันไดเหยียบได้ไม่เต็มเท้า ทั้งแคบ ทั้งสั้น ไม่รู้ผ่านมาได้ไง =___="

www.iseeHOMEcomplex.com

มีอะไรให้แก้ไขเพิ่มเติม บอกได้ครับ

ขอบคุณครับ ^_____^

ความคิดเห็น