บันไดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เริ่มบกพร่องทางกาย ผู้ป่วยชั่วคราว ผู้พิการ


บทความนี้ เป็นของ อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ท่านอยากให้เผยแพร่ ยิ่งเยอะเท่าไร ยิ่งดี ยิ่งช่วยป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้สูงวัยได้มากเท่านั้น
ฉนั้น จึงไม่คิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ขออนุโมทนา สาธุครับ


--------------------------------------------------1.
บันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ต้องมีความกว้างบันไดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
มีชานพักทุกความสูง 2.00 เมตร

โดยบันไดมีระยะของลูกตั้งสูงไม่เกิน 0.15 เมตร
และลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร
มีขนาดสม่ำเสมอตลอดช่วงบันได

และจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมได้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง

ภาพจาก 123rf.com
ลูกตั้งเป็นช่องโล่ง ไม่เหมาะกับผู้สูงวัย


2.
บันไดต้องมีราวจับมีความสูงของราวจากพื้น 0.80-0.90 เมตร
ต้องมีราวจับอย่างน้อย 1 ด้าน แต่ควรมีทั้ง 2 ด้าน
เพื่อให้สามารถใช้พยุงตัวได้ทั้ง 2 มือ และใช้จับได้ทั้งขาขึ้นและขาลงบันได
ภาพจาก Dreamstime.com
ปิดช่องโล่งมีราวจับ 2 ข้าง


3.
ปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือนห่าง 0.30 เมตร
วัดจากขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสถึงลูกตั้งของบันไดขั้นแรกและขั้นสุดท้าย ของแต่ละช่วงบันได
ภาพจาก stdtiles.com
ผิวต่างสัมผัส


4.
แยกลูกตั้งและลูกนอนด้วยวัสดุหรือสีให้เห็นได้ชัดเจน
เพื่อให้สามารถเห็นได้ว่าส่วนไหนคือลูกนอนที่วางเท้าได้
และไม่ควรใช้วัสดุหรือสีที่มีสีเข้มหรือมีลวดลาย ซึ่งจะทำให้แยกแยะขั้นบันไดได้ลำบาก
ภาพจาก tappocity.com
ให้เลี่ยงบันไดหลากสี อย่างเด็ดขาด


5.
อาจแยกความแตกต่างของขั้นบันไดด้วยการเปลี่ยนสีหรือวัสดุจมูกบันได
ซึ่งจมูกบันไดต้องไม่มีสันให้สะดุดและมีพื้นผิวที่ไม่ลื่น หรือเสริมด้วยสติกเกอร์กันลื่นนะครับ
ภาพจาก bpress.cn
จมูกบันไดอะลูมีเนียมพร้อมแถบกันลื่น


6.
บันไดที่มีชานพักและเปิดใต้ท้องบันไดเป็นที่โล่งต้องมีสิ่งกั้นในการเตือน สูง 0.70-0.80 เมตร
กั้นขอบเขตพื้นที่โล่งก่อนถึงบริเวณพื้นที่ใต้บันได ที่มีความสูงน้อยกว่า 2.00 เมตร

หรือมีเครื่องหมายอื่นๆ เช่น กระเบื้องปูพื้นที่มีปุ่ม เพื่อเตือนผู้ใช้งานว่า มีการเปลี่ยนระดับลดลง เพื่อไม่ให้ศีรษะชน
หรือทำเป็นห้องเก็บของไปเลย ก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีครับ
ภาพจาก nature-delight@bloggang.com
ปิดใต้ท้องบันไดเป็นที่เก็บของ

7.
ห้ามมีสิ่งของใดๆ วางอยู่ที่ขั้นบันได ชานพัก และบริเวณโถงหน้าบันไดเด็ดขาด แม้จะเพียงชั่วคราว
และไม่ควรมีชั้นวางของ (แม้แต่ของประดับ) บนผนังเหนือขั้นบันไดเพราะของอาจร่วงลงมาขวางทาง หรือการพยายามก้มเก็บของอาจทำให้หกล้มได้
ภาพจาก contemporist.com
เลี่ยงชั้นวางของแถวบันได


8.
ต้องมีแสงสว่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ที่จะมองเห็นขั้นบันไดได้ทุกขั้นทั้งตอนขึ้นและลงบันได

แต่ต้องไม่ติดตั้งดวงไฟที่จะทำให้เกิดแสงแยงตาหรือเงาบนบันได
และมีสวิตช์ 2 ทางติดตั้งก่อนทางขึ้นและลงบันได เพื่อให้สามารถเปิดไฟก่อนขึ้นลงบันไดได้

หากเป็นบันไดภายนอก อย่าให้มีแสงแยงตา หรือมีแสงเงามากเกินไป (ตรงนี้ คนทั่วไปก็มีปัญหาเหมือนกันครับ)
ภาพจาก realhomesmagazine.co.uk

9.
มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคาร
ที่ผู้พิการสายตา และคนชราสามารถทราบความหมายได้
ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
ภาพจาก architonic.com

10.
สำหรับผู้ที่ใช้ wheelchair อาจจะมีอุปกรณ์เลื่อน wheelchair อัตโนมัตที่ราวบันไดได้
ต้องเตรียมการ และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ
ภาพจาก wheelchairliftfind.com
Wheelchair Lifts11.
หลีกเลี่ยง "บันไดเวียน" สำหรับผู้สูงอายุครับ
ภาพจาก buildsweethome.blogspot.com

12.
บันไดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ดี คือบันไดที่ผู้ขึ้นหรือลงบันได สามารถมองเห็นเป้าหมายที่จะขึ้นหรือลงได้
ภาพจาก elevatordesigninfo.com


หมายเหตุ
คำจำกัดความของ "ผู้สูงอายุ" ก็คือผู้ที่เริ่มบกพร่อง 5 ประการคือ....

1. บกพร่องเรื่องของสมอง เช่นอัลไซเมอร์
2. บกพร่องด้านประสาทสัมผัส เช่น หู ตา
3. บกพร่องเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตเช่นสโตรค
4. บกพร่องเกี่ยวกับกระดูก สันหลัง เข่า-ข้อ
5. บกพร่องเกี่ยวกับเครื่องใจ เช่น ปอด กระเพาะ

คำว่าผู้สูงอายุ อย่ากำหนดเพียงตัวเลขของอายุเท่านั้น แต่ต้องกำหนดเรื่องของความบกพร่องของร่างกายครับ
ภาพจาก pharm.chula.ac.th
www.iseeHOMEcomplex.com

มีอะไรให้แก้ไขเพิ่มเติม บอกได้ครับ

ขอบคุณครับ ^_____^

ความคิดเห็น