โพสต์

วิธีแก้ท่อตัน จากเบาไปหาหนัก และทางเลือกสุดท้าย

วาล์วประเภทต่างๆ List of valves

เปลี่ยนก็อก เปลี่ยนฝักบัว ซ่อมหัวสายฉีดชำระ ไม่ต้องปิดระบบน้ำทั้งหมดก็ได้

เคล็ดไม่ลับ ยืดอายุการใช้งานสายฉีดชำระ และป้องกันน้ำท่วมห้อง