โพสต์

ค่าน้ำคอนโดแพง ทำไมแพง ต้องสืบก่อนไปเทียบกับคอนโดอื่น ๆ นะเฮีย

วิธีเลือกซื้อ สายฉีดชำระ สำหรับคอนโด

เส้นใหญ่ใช้ไฟมาก ไฟก็ไหม้ได้ แม้จะมีฟิวส์ มีตัวตัดไฟ

ซื้อคอนโดอยู่เอง แชร์ประสบการณ์ ข้อควรระวังเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ